2018.06.17-2018.06.27


1.png


早期特典

《前半》250

2.png

2-1.png

 

《後半》300

4.png

4-1.png

 

《早期蒐集特典》

3.png

3-1.png

 

《早期全蒐集特典》

5.png

5-1.png


故事特典

8.png

9.png

10.png


語音特典

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png


蒐集特典

6.png

 

   10個 『ルール無用!?戦国スイカ割り』前編

   20個 蒐集特典

22.png

   50個 顯如語音

   80個 佐助語音

   110個 『ルール無用!?戦国スイカ割り』後編

   140個 信玄語音

   170個 蒐集特典

23.png

   200個 秀吉語音

   230個 蒐集特典

24.png

   250個 光秀語音

   280個 蒐集特典

25.png

   310個 三成語音

   340個 幸村 夏合宿 『特別故事』

   370個 幸村語音

   400個 蒐集特典

26.png

   430個 政宗語音

   450個 家康 夏合宿 『特別故事』

   480個 謙信語音

   510個 家康語音

   540個 信長語音

   560個 信長 夏合宿 『特別故事』

 


排行特典

7.png

 

1~100名

27.png

 

101~200名

28.png

 

201~1000名

29.png

 

1001~5000名

30.png


特殊禮包販售

迷你武將道具禮包(3000pt)

31.png

 

創作者介紹
創作者 貓貓 的頭像
貓貓

美男戰國

貓貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()