2018.04.21-2018.04.30


1.png


早期特典

《前半》200

2.png

2-2.png

 

《後半》240

3.png

3-2.png

 

《早期全蒐集特典》

4.png

4-2.png


故事特典

5.png

6.png

7.png

8.png


語音特典

9.png

10.png

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png


蒐集特典

24-2.png

 

   10個 顯如語音

   20個 蒐集特典

25.png

   40個 『三成、光秀VS幸村、顯如』

   50個 三成語音

   80個 光秀語音

   90個 蒐集特典

 

26.png

   100個 信玄語音

   120個 『政宗、秀吉VS謙信、佐助』

   130個 佐助語音

   160個 謙信語音

   170個 蒐集特典

 

27.png

   180個 『信長、家康VS信玄、幸村』

   190個 家康語音

   210個 幸村 おやすみ 『特別故事』

   220個 幸村語音

   240個 信長語音

   250個 蒐集特典

28.png

   260個 家康 大運動会 『特別故事』

   280個 秀吉語音

   290個 信長 おやすみ 『特別故事』

   310個 政宗 おやすみ 『特別故事』

   320個 政宗語音

   330個 蒐集特典

 

29.png


排行特典

29-2.png

 

1~100名

30.png

 

101~200名

31.png

 

201~1000名

32.png

 

1001~5000名

 

33.png


特殊禮包販售

迷你武將道具禮包(3000pt)

22.png

 

指定禮包(各4000/4300pt)

內含秀吉/信長體力道具

23.png 24.png

 

創作者介紹
創作者 貓貓 的頭像
貓貓

美男戰國

貓貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()