2018.01.06-2018.01.14


1.png


早期特典

《前半》160

14-2.png

2.png

 

《後半》160

15.png

3.png


故事特典

21.png

22.png

23.png

24.png

25.png

26.png

27.png

28.png

29.png

30.png

31.png


蒐集特典

19.png

20.png

 

   20個 蒐集特典

5.png

   30個 蒐集特典

6.png

   50個 顯如雪人

   80個 佐助雪人

   110個 三成雪人

   130個 蒐集特典

7.png

   140個 信玄雪人

   170個 光秀雪人

   200個 謙信雪人

   230個 秀吉雪人

   240個 蒐集特典

8.png

   260個 幸村雪人

   290個 家康雪人

   320個 政宗雪人

   350個 信長雪人

 

※全角色全階段完成特典

17.png

4.png


中期追加特典

16.jpg

2.png

 

購買松禮包(2400pt)可獲得…

三成武將卡

 

購買指定時段故事fever禮包(1700pt)可獲得…

政宗武將卡

 

排行達前150位可獲得…

家康武將卡

 

排行達前300位可獲得…

幸村武將卡

 


排行特典

18.png

 

1~100名

9.png

 

101~200名

10.png

 

201~1000名

11.png

 

1001~5000名

12.png


特殊禮包販售

指定禮包(各4200pt)

內含光秀/幸村體力道具

13.png  14.png

 

創作者介紹
創作者 貓貓 的頭像
貓貓

美男戰國

貓貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()