2018.04.07-2018.04.15


1.png

2.png


早期特典

《前半》200

5.png

27.png

 

《後半》240

6.png

28.png

 

《早期全蒐集特典》

7.png

29.png


故事特典

9.png

10.png

11.png


語音特典

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png

22.png


蒐集特典

3.png

4.png

 

   10個 「パジャマパーティーIN安土城」前編

   20個 蒐集特典

30.png

   40個 顯如語音

   60個 佐助語音

   90個 光秀語音

   110個 「パジャマパーティーIN安土城」後編

   120個 蒐集特典

31.png

   140個 三成語音

   160個 信玄語音

   180個 秀吉語音

   200個 光秀 おやすみ 『特別故事』

   210個 幸村語音

   230個 蒐集特典

32.png

   250個 政宗語音

   270個 家康語音

   280個 蒐集特典

33.png

   300個 謙信語音

   320個 幸村 おやすみ 『特別故事』

   330個 信長語音

   350個 蒐集特典

34.png

   360個 謙信 おやすみ 『特別故事』

 


排行特典

8.png

 

1~100名

35.png

 

101~200名

36.png

 

201~1000名

37.png

 

1001~5000名

38.png


特殊禮包販售

26.png

新! 迷你武將道具禮包(3000pt)

23.png

 

指定禮包(各4000pt)

內含幸村/謙信體力道具

24.png 25.png

 

創作者介紹
創作者 貓貓 的頭像
貓貓

美男戰國

貓貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()